Neurofeedback werkt bij zowel volwassenen als bij kinderen, waarbij ongeveer 80% van de mensen baat heeft bij de therapie. Voorwaarden voor een succesvolle therapie zijn een goed begrip van de opdracht (wanneer verloopt de animatie goed of slecht) en het kunnen stilzitten gedurende een aantal minuten. Dit betekent dat de therapie voor jonge kinderen (jonger dan 5-6 jaar) vaak niet geschikt is. Ook bij cliënten met verminderde cognitieve vermogens, zoals in gevorderde stadia bij dementie, is het begrip van de feedback vaak te laag om een succesvolle therapie uit te voeren. Hieronder zijn de verschillende doelgroepen waarbij neurofeedback kan worden ingezet kort beschreven. Wilt u meer informatie over de effectiviteit van neurofeedback bij verschillende klachten of ziektebeelden, neemt u dan contact op met onze centrale administratie in Gulpen.


Kinderen
Neurofeedback is zeer geschikt voor de behandeling van diverse klachten bij kinderen. Veel onderzoeken hebben de werking van neurofeedback bij kinderen met ADHD en autisme aangetoond. Ook bij o.a. dyslexie, leerstoornissen, stotteren en Gilles de la Tourette kan neurofeedback worden ingezet. Veel voorkomende klachten die met neurofeedback worden behandeld bij kinderen hebben betrekking op aandacht– en concentratiestoornissen.

Volwassenen
Een aantal klachten waarmee volwassenen de huisarts bezoeken kunnen met neurofeedback worden behandeld. Van de meest voorkomende klachten zoals moeheid, hoofdpijn en depressie, is bekend dat ze samen kunnen gaan met veranderingen in de activiteit van de hersenen. Zowel moeheid als depressie gaan gepaard met verminderde activiteit van bepaalde delen van de hersenen. Door de neurofeedbacktraining neemt de moeheid af en worden depressieve gevoelens minder.
Hoofdpijnen en met name migraine, gaan vaak gepaard met verhoogde activiteit. Bij migraine nemen de aanvallen af in hoeveelheid en intensiteit, of blijven de aanvallen helemaal achterwege.
Neurofeedback wordt ook ingezet bij stress, burn-out, angststoornissen en aandacht– en concentratiestoornissen. Bovendien komen een aantal psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie en obsessief compulsieve stoornis ook in aanmerking voor behandeling met neurofeedback. Bij veel neurologische ziektebeelden zoals beroerte, parkinson en dementie, is neurofeedbackbehandeling wel mogelijk maar wordt per persoon bekeken wat de mogelijkheden zijn.


Ouderen
Het ouder worden gaat vaak gepaard met een slechter geheugen en concentratieproblemen. Uit onderzoek is gebleken dat deze veranderingen voor een deel kunnen worden voorkomen en klachten kunnen worden verminderd door neurofeedback. Diverse studies hebben aangetoond dat veroudering van de hersenen samengaat met veranderde activiteit van de hersenen. Het blijkt dat oudere hersenen af en toe informatie langzamer verwerken. Door neurofeedback leren de hersenen informatie sneller te verwerken.
Dementie gaat veelal gepaard met afwijkende activiteit van de hersenen. In het beginstadium van dementie is neurofeedbacktraining mogelijk. De gevolgen van dementie, zoals geheugenverlies, kunnen hierdoor tijdelijk worden verminderd. Het is op dit moment echter niet bekend in welke mate neurofeedback het ziektebeeld kan beïnvloeden. Een mogelijk voorstadium van dementie, wat Mild Cognitive Impairment (MCI) genoemd wordt, kan ook met neurofeedbacktraining worden behandeld.

voor wie? behandeltraject evidence based kosten & vergoeding
AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display