10 Redenen voor het ontstaan van concentratieproblemen

Binnenkort beginnen de scholen weer. Waar sommige kinderen niet kunnen wachten om weer te beginnen zijn er ook genoeg kinderen die nog helemaal geen zin hebben om te gaan. Eén van de redenen hiervoor kan zijn dat je kind last heeft van concentratieproblemen, waardoor het volgen van lessen en maken van werkjes problemen oplevert.

Kinderen hebben niet hetzelfde vermogen om zich te concentreren als volwassenen, omdat hun hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Ze zijn meestal niet in staat om gedurende een heel uur in de klas gefocust te blijven. Dit betekent lang niet altijd dat ze een concentratieprobleem hebben. Kinderen leren en ontdekken door te doen en te spelen, niet alleen door middel van zitten en luisteren.

Nu vraag je je als ouder misschien af hoe het komt dat je zoon of dochter zich niet op belangrijke zaken kan concentreren (maar wel uren kan computeren of Netflixen)? Hoe het kan dat kinderen hun focus en concentratie verliezen? Wanneer concentratieproblemen de schoolresultaten beïnvloeden? Of wat mogelijke oorzaken voor concentratieproblemen zijn? Met die laatste vraag kunnen we je alvast een eindje op weg helpen, want je vind hier 10 mogelijke redenen voor concentratieproblemen:

Slaapproblemen
Vermoeidheid die optreedt als gevolg van onvoldoende slaap kan een oorzaak zijn van concentratieproblemen. Een goede nachtrust zal je kind helpen om een betere concentratie en focus te ontwikkelen.

Stress-,(faal-) angst
Als je kind zich opgejaagd voelt, door bijvoorbeeld het hoge werktempo en de groepsdruk in de klas, kan hij of zij het heel moeilijk vinden om zich te concentreren op school. Hoe vaker dit niet lukt, hoe groter de druk wordt. Hierdoor kan er een negatieve spiraal ontstaan. De leerkracht kan helpen bij het doorbreken van deze spiraal.

Gebrek aan motivatie
Als je kind interesse verliest in de leerstof kan dit van invloed zijn op de concentratie. Gebrek aan motivatie heeft veel invloed  op het leervermogen van je kind. Vaak wordt dit gezien bij slimme leerlingen, als zij te weinig uitdaging hebben in de leerstof, dan kan dit leiden tot concentratieproblemen. Door extra stof aan te bieden of kinderen meer zelf te laten ontdekken kan de motivatie weer terugkomen.

Gezondheid
Een zwakke gezondheid kan veel invloed hebben op het concentratievermogen van een kind. Het hebben van pijn of het niet lekker voelen leidt af van de taken die eigenlijk gedaan moeten worden.
Ook slechte eetgewoonten kunnen hier een grote rol in spelen. Zorg ervoor dat je kind voldoende drinkt, gezonde voeding krijgt en niet een te groot aanbod krijgt van suiker- en vetrijke snacks.

Omgevingsomstandigheden
Veel prikkels in de omgeving, zowel dingen die te zien zijn als dingen die te horen zijn, kunnen er aan bijdragen dat een kind snel afgeleid is. Soms is het makkelijk om deze prikkels te verminderen door het kind een ander plekje in het klaslokaal te geven. Als het niet mogelijk is om de prikkels in de klaste verminderen, kan altijd nog gedacht worden aan het werken met een koptelefoon die geluid verminderd, een zogenaamde oorkap.

Gebrek aan beweging
Kinderen hebben een optimale hoeveelheid lichaamsbeweging nodig om hun lichaam en geest goed te laten functioneren. Kinderen die te weinig bewegen zullen zich op den duur meer lusteloos en vermoeid gaan voelen. Dit is dan ook weer van invloed op de mate van concentratie. Probeer je kind te stimuleren om buiten te spelen en te sporten en niet alleen te lezen, gamen en TV te kijken.

Problemen met de leerkracht(en)
Soms heeft een kind  geen klik met een bepaalde leraar. Dit kan zich uiten in het verlies van concentratie op school. Het is belangrijk om dit bespreekbaar te maken met de betreffende leerkracht om dit probleem mogelijk op te lossen.

Verdriet
Als er sprake is van een groot verlies in de familie of een scheiding, dan kan dit een grote rol spelen bij concentratieproblemen. Geef het altijd even aan bij de groepsleerkracht. Dan kan er namelijk rekening mee worden gehouden en wordt er op tijd aan de bel getrokken als er meer hulp nodig is om het verdriet te verwerken.

Leerstijl
Als een kind met name problemen heeft met de aandacht op school, en geen problemen op andere gebieden heeft, kan het zijn dat het probleem bij de leerstijl of leeromgeving ligt. Sommige kinderen functioneren beter op een school die een andere lesmethode gebruikt. Als mogelijk oplossing kan het overstappen naar een andere school overwogen worden.

Hersenen
Naast al deze factoren, kunnen concentratieproblemen ook samenhangen met een (te) trage informatieverwerking in de hersenen. Om dit vast te kunnen stellen, zou het zinvol zijn om de hersenactiviteit van je kind een keer te laten meten. Hoe dit in zijn werk gaat lees je hier.

terug naar vorige pagina

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display