Biofeedback of neurofeedback; een kwestie van “poteeto”, “potaato”?

Neurofeedback is, ondanks dat het in Nederland al een jaar of 15 wordt toegepast nog steeds niet heel bekend. Als er wel enige mate van bekendheid is en de term neurofeedback valt, krijg je vaker de vraag: “bedoel je biofeedback?”
En nee, dat bedoelen we niet. Het heeft echter wel met elkaar te maken, want neurofeedback is een vorm van biofeedback.

Biofeedback is de algemene categorie, vergelijkbaar met verwijzing naar de algemene term van voedingsmiddelen, zoals "fruit." Binnen de categorie fruit heb je verschillende soorten, zoals appels, peren, kersen, ananassen en bananen. Biofeedback is een behandelmethode waarbij lichaamssignalen gemeten en teruggekoppeld worden. Er zijn veel verschillende lichaamssignalen die gemeten kunnen worden zoals spierspanning, huidgeleiding, ademhaling, hartslag, handtemperatuur en hersenactiviteit. Binnen de categorie biofeedback zijn er dan ook verschillende feedbacksoorten; hartslagvariabiliteit (HRV), temperatuur (thermisch), spierspanning (EMG- of myofeedback) en neurologisch (EEG), ook wel neurotherapie of neurobiofeedback of neurofeedback genoemd.

Alle vormen van biofeedback gebruiken een computer of meetapparaat en sensoren om informatie te krijgen over wat er in het lichaam gebeurt, vervolgens wordt dit voor de cliënt inzichtelijk gemaakt. Neurofeedback geeft feedback (ofwel een terugkoppeling) over de verschillende hersengolven en hoe sterk deze aanwezig zijn in de verschillende hersengebieden. Zijn de hersengolven samen in harmonie, of is er sprake van een ontregeling?

Wanneer de hersenactiviteit ontregeld is, kun je het vergelijken met een symfonieorkest dat nog bezig is met afstemmen. Veel instrumenten spelen tegelijk door elkaar heen en er is nog geen melodie of harmonie te horen. Dit is niet prettig om naar te luisteren. Als je bijvoorbeeld langdurig stress ervaart, kan dit als gevolg hebben dat de hersenen continu te actief blijven. De hersenen zijn dan op zo’n manier ontregeld, dat ze niet terug kunnen gaan naar een rusttoestand. Dit kan dan weer allerlei klachten met zich mee brengen (ben je benieuwd hoe dit zit lees dan ook onze blogpost over stress).

Als ander voorbeeld kun je je misschien voorstellen dat je hersenen werken als een auto waarmee je probeert te rijden terwijl de handrem nog aangetrokken is. Het kàn wel, maar de auto rijdt een stuk trager dan normaal (en gaat uiteindelijk stuk). Dit zien we in de hersenactiviteit vaker bij mensen die last hebben van concentratieproblemen. Op het moment dat er een taak gedaan moet worden komen de hersenen niet echt uit hun rusttoestand en is het net alsof ze de hele tijd afgeremd worden. Het uitvoeren van een taak, wordt dan opeens een stuk lastiger.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat er een verband is tussen hoe je je voelt, hoe je je gedraagt, of je klachten hebt en hoe de activiteit van je hersenen op verschillende momenten is.

Om even aan de vergelijking met auto’s vast te houden; elke auto krijgt een jaarlijkse onderhoudsbeurt en vanaf een bepaalde leeftijd ook een jaarlijkse keuring. Bij deze beurt wordt de auto op verschillende computers aangesloten om te zien of de motor en transmissie goed werken. Een neurofeedbacktherapeut kijkt ook naar dit soort informatie, het is mogelijk om met behulp van een uitgebreide hersenmeting (QEEG) de activiteit van de hersenen in kaart te brengen. Er wordt dan gekeken of de klachten of problemen die je ervaart terug te zien zijn in de hersenactiviteit en hoe we deze het beste kunnen behandelen met neurofeedback.

Na een tijdje trainen met neurofeedback, waarbij je telkens de veranderingen in je hersenactiviteit te zien krijgt met behulp van een spel of video, wordt weer een uitgebreide QEEG-meting gedaan. Hierdoor kan de therapeut goed zien welke specifieke en algemene veranderingen er te zien zijn in de hersenactiviteit. Op deze manier kunnen we goed en voor iedereen op maat bijsturen wat er getraind wordt. Het uiteindelijke doel is het verminderen van de klacht waar je mee komt. Dit wordt in de verschillende evaluaties dan ook beoordeeld.

Onderzoek en ervaring wijzen uit dat neurofeedback helpt en ondersteunt bij een groot aantal klachten en ziektebeelden

terug naar vorige pagina

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
JT Fixed Display