Om u een eerste indruk te geven van onze werkwijze is hieronder kort het behandeltraject beschreven. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze centrale administratie in Gulpen. Dit kan telefonisch (043-4500669) of per email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Intake

Een neurofeedbackbehandeltraject begint bij BMC altijd met een uitgebreide intake. Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten en een uitgebreid gesprek met de therapeut. Indien er bij u een diagnose is gesteld, of u elders in behandeling bent geweest voor soortgelijke klachten, adviseren wij u om verslagen hiervan mee te nemen naar de intake.
Na het invullen van de vragenlijsten en het uitgebreide gesprek, wordt uw hersenactiviteit gemeten. Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er elektrodes op uw hoofd geplakt. Het plakken van de elektrodes en het meten van uw hersenactiviteit is pijnloos. Ook belangrijk om te weten is dat er alleen gemeten wordt, er worden dus geen signalen uw hoofd ingestuurd. Uw hersenactiviteit wordt tijdens verschillende condities gemeten, bijvoorbeeld in rust met de ogen open, in rust met gesloten ogen en tijdens het uitvoeren van een taak. Daarnaast worden er ook enkele neurofeedbackrondes met u gespeeld, zodat u een idee heeft wat de behandeling inhoudt. De hersenactiviteit wordt vervolgens geanalyseerd en vergeleken met uw klachten. Indien er sprake is van afwijkende hersenactiviteit die overeenkomt met uw klachten komt u in aanmerking voor neurofeedbackbehandelingen.
Indien u medicatie gebruikt, hoeft dit geen belemmering te zijn om een intake uit te voeren. Wel is het van belang dat uw behandelend therapeut op de hoogte is van uw medicatiegebruik. De therapeut zal hier tijdens het gesprek dan ook naar vragen.
Van de resultaten van de intake ontvangt u een schriftelijke rapportage. Een intake duurt minimaal één uur.


Behandelingen

Bij een neurofeedbackbehandeling wordt u wederom aangesloten aan de apparatuur die uw hersenactiviteit registreert. Tijdens de neurofeedbackbehandeling ziet u uw eigen hersenactiviteit in beeld in de vorm van een animatie. Indien uw hersenactiviteit verbetert dan verloopt de animatie positief. Indien de hersenactiviteit verslechtert, verloopt de animatie negatief. Door naar de animatie te kijken ziet u uw hersenactiviteit veranderen en leert u deze positief te beïnvloeden. De training berust op onbewuste leerprocessen (conditionering) en verbeteringen in hersenactiviteit worden automatisch merkbaar in uw dagelijks leven. Ook is het mogelijk om met behulp van een film te trainen. U kunt uw favoriete DVD meenemen naar een van onze praktijken. De film wordt vervolgens meer of minder zichtbaar naarmate uw hersenactiviteit verbetert, dan wel verslechtert.
Het doel van iedere behandeling is het verbeteren van de informatieverwerking in de hersenen waardoor klachten afnemen. In het begin zult u doorgaans één keer per week naar de praktijk komen voor een behandeling. Naarmate de behandelingen vorderen, zal de behandelfrequentie worden afgebouwd. Sommige klachten, zoals lichte concentratieproblemen en slaapstoornissen, kunnen binnen 10-15 behandelingen goed worden behandeld. Bij andere klachten of ziektebeelden, zoals ADHD en depressie, zijn vaak meer behandelingen nodig om maximale verbetering te krijgen. Bij BMC evalueren we continu of verdere voortgang van de behandelingen noodzakelijk is. Een neurofeedbackbehandeling duurt 30 minuten en bestaat uit verschillende trainingsrondes.


Nameting

Het behandeltraject wordt afgesloten met een nameting. De procedure van de nameting is gelijk aan de procedure van de intake; u krijgt wederom een aantal vragenlijsten voorgelegd, er volgt een uitgebreid gesprek met de therapeut en uw hersenactiviteit wordt weer tijdens dezelfde condities gemeten. Hierdoor is de behandelaar in staat om de resultaten voor neurofeedback met de resultaten na neurofeedback te vergelijken. Van de resultaten ontvangt u een schriftelijke rapportage met een toelichting. Een nameting duurt ongeveer een uur.

JT Fixed Display