Neurofeedback is een methode die enkele decennia geleden is ontstaan in de Verenigde Staten. De methodiek is gebaseerd op een EEG-meting (elektro-encephalografie). Tijdens de EEG-meting wordt het aandeel van de diverse hersengolven real-time berekend met behulp van een frequentie-analyse, wat kwantitatief EEG wordt genoemd (quantitative in het Engels,QEEG). Deze golven kunnen vervolgens voor de cliënt worden gevisualiseerd, zodat de cliënt tijdens de meting zijn of haar eigen activiteit kan zien. Dit is de basis voor neurofeedback. De QEEG-meting resulteert in een aantal behandelparameters voor neurofeedbackbehandeling: de behandellocatie op het hoofd, de hersengolven die het meest afwijkend zijn, stimuleren of inhiberen van deze golven, en de grenswaardes voor de trainingen. Iedere neurofeedbacktraining is een volwaardige QEEG-meting die wordt opgeslagen op een centrale BMC-server. De behandelaar kan via de server de behandelresultaten bijhouden en indien nodig de behandelparameters bijstellen.
De neurofeedbackbehandeling heeft ten doel de afwijkende hersengolven via conditionering te normaliseren. De cliënt dient zich te concentreren op een beeldscherm waarop de te trainen hersengolven zichtbaar zijn in de vorm van animaties. De animatie is een real-time weergave van de absolute waarde van een hersengolf. Op basis van de ingestelde grenswaarde en het behandeldoel (stimuleren of inhiberen) ziet de cliënt dat de animatie beter of slechter verloopt, en krijgt hij de opdracht zich te verheugen zodra de animatie beter verloopt. In de loop van de behandelingen zal de getrainde waarde van de hersengolf verbeteren en zullen de klachten afnemen. Zodra de QEEG-waardes niet meer veranderen, wordt het behandeltraject beëindigd. Indien een behandeltraject volledig wordt doorlopen, zijn veranderingen ten gevolge van de neurofeedbacktraining blijvend van aard.


Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend van de therapie. Wel komt het vooral tijdens de eerste behandelingen voor dat cliënten moe zijn na de behandeling. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de cliënt zich gedurende een half uur dient te concentreren op de feedback. Meestal wordt dan ook begonnen met korte rondes feedback van 1 minuut. Tussen de rondes heeft de cliënt kort pauze. Gedurende het behandeltraject wordt de rondeduur aangepast.


Effectiviteit van neurofeedback
Steeds meer wetenschappelijke studies tonen de effecten van neurofeedback aan. Bij ziektebeelden zoals ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de effecten bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornis. Een overzicht van de doelgroepen waarbij neurofeedback als effectieve behandelmethode ingezet kan worden, vindt u bij ‘Voor wie?’. Voor een uitgebreid literatuuroverzicht van neurofeedback kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor.

 

voor wie? behandeltraject evidence based kosten & vergoeding
JT Fixed Display