Het Biometrisch Centrum (BMC) biedt hersenmetingen en neurofeedbackbehandelingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij een reeks klachten en aandoeningen succesvol is, mits goed uitgevoerd. BMC draagt daarom zorg voor de beste kwaliteit en continue kwaliteitsverbeteringen op de volgende gebieden:

• opleiding tot neurofeedbacktherapeut (vanaf mei 2013 verzorgd door Hogeschool Zuyd)
• bij- & nascholingen voor BMC-praktijkhouders
• kwaliteitsnormen voor de praktijkvoering
• effectmetingen van behandelprotocollen
• valide, betrouwbare en veilige meetapparatuur en -software
• continue inhoudelijke en technische ondersteuning van praktijkhouders

Een belangrijk aspect voor verdere kwaliteitsverbetering is de evaluatie door de cliënt van de door BMC geleverde zorg en dienstverlening. Tijdens het behandeltraject wordt de cliënt daarom verzocht om online een evaluatieformulier in te vullen (zie 'Evaluatie'). Dit invullen gebeurt volledig anoniem. In het geval van klachten hanteert BMC een vast systeem voor de afhandeling van de klacht (zie 'Klachten')

 

 

Kwaliteit qualityplus klachten evaluatie  

 

JT Fixed Display